• Regeringsförslag om betydligt utökade övervakningsmöjligheter!

    Regeringen överlämnade under fredagen en proposition till riksdagen med förslag till nya och moderniserade regler när det gäller brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation. Regeringen har samtidigt också beslutat att det inom ramen för en offentlig utredning ska övervägas om det av rättssäkerhetsskäl finns behov av att offentliga ombud medverkar vid beslut om […]