• Hemsida
  • >
  • professor och kriminolog janne flyghed
  • Kriminologiska Institutionen förkastar hela utredningen om straffrättsliga verktyg mot ”organiserad brottslighet”!

    Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (KISU) står upp för rättssäkerheten! Stockholms Universitets Kriminologiska Institution, under ledning av Sveriges Internationellt mest erkända kriminolog, Professor Janne Flyghed, har alltmer tagit över som det främsta försvaret för Sveriges rättssäkerhet! Vi ska här gå igenom Kriminologiska institutionens underlag för Stockholms universitets remissvar på SOU 2014:63, Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtelseansvar, […]