• Advokat Anders Lindstrand: Polisens arbetsmetoder mot bikers är ett hot mot demokratin!

    (Konstverk, signerat Blodlilja) Bakgrund Advokat Anders Lindstrand har en mycket lång och bred erfarenhet av att försvara och hjälpa bikers och bikerklubbar i juridiska ärenden. Lindstrand har därigenom under åren fått en ovärderlig inblick i polisens arbete mot bikerkulturen. Massmediebilden leder till jättestora polishus och fler poliser och åklagare! I Sveriges Radios program ”Advokaterna” ger han […]
  • Paybackadvokaten Anders Lindstrand: Polisen är ett hot mot demokratin!

    Massmediebilden leder till jättestora polishus och fler poliser och åklagare! En av Payback Sveriges advokater Anders Lindstrand framträdde i april 2012 i en radiointervju där han på ett högst förtjänstfullt sätt stod upp för bikers rättigheter och samtidigt angrep polismyndigheternas arbetsmetoder mot bikerkulturen.
  • Payback-advokat står upp för bikers rättigheter!

    Reprisering av äldre inlägg är ibland berättigade då de kan tillföra mycken kunskap och därvid förtjäna förnyad publicitet. En av Payback Sveriges sex samarbetsadvokater, Anders Lindstrand, framträdde i april 2012 i radiointervjuer där han verkligen fick ut sitt budskap och stod upp för bikers rättigheter på ett högst förtjänstfullt sätt och samtidigt angrep polismyndigheternas arbetsmetoder mot […]