• Hemsida
  • >
  • payback sveriges årsmöte 2022
  • Kallelse till Payback Sveriges årsmöte 2022!

    Kallelse och inbjudan till Payback Sveriges årsmöte 2022! Payback Sverige håller årsmöte 2022, lördagen den 7 maj kl 17.00, under Payback BikerDays på Kärrasands Camping och Nöje. Alla som inbetalt medlemskap för 2022 hälsas välkomna att delta. Medtag medlemskort för 2022 eller klubbväst. Motioner (förslag) till årsmötet ska vara Payback tillhanda senast den 1 april 2020. Motioner […]