• Oskyldighetspresumtionen – Media Del 2/2

    Bakgrund Då det i Sverige varit närmast omöjligt att som bikers och bikerklubbar få rätt mot media via allmänhetens pressombudsman (PO) och/eller Pressens Opinionsnämnd (PON) är det av stort intresse även att se vad oskyldighetspresumtionen kan medföra för bikers. OM Media och Oskuldspresumtionen Vi citerar direkt ur Karol Nowaks bok Oskyldighetspresumtionen. Sidan 303: Spekulation kring […]
  • Oskyldighetspresumtionen – Myndigheter och Myndighetspersoner Del 1/2

    OM Oskyldighetspresumtionen i Europakonventionen Europakonventionen innehåller i artikel 6.2 en oskyldighetspresumtion av vikt för bikerkulturen. I stadgan står följande: Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. I den rättspraxis som utvecklats genom olika domslut och uttalanden från Europadomstolen så ger konventionsartikeln ett utökat skydd […]