• Oskyldighetspresumtionen – Myndigheter och Myndighetspersoner Del 1/2

    OM Oskyldighetspresumtionen i Europakonventionen Europakonventionen innehåller i artikel 6.2 en oskyldighetspresumtion av vikt för bikerkulturen. I stadgan står följande: Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. I den rättspraxis som utvecklats genom olika domslut och uttalanden från Europadomstolen så ger konventionsartikeln ett utökat skydd […]