• Hemsida
  • >
  • mycket hårda straffpåföljder
  • Australien kryper närmre! Om bikerförslag i Danmark!

    Endast en samlad bikerkultur kan viunna kampen! I likhet med vad Payback Norge uttalat rörande nedanstående artikels förslag så bedömer även Payback Sverige att det vi nu ser är att vissa länder utvalts för större internationella aktioner gentemot bikers i avsikt att se vad länderna kan få igenom utan att äga lagstöd. Australien har under […]