• Genmäle till GöteborgsPosten och Polisen om mc-klubbsetableringar m.m.!

    Bakgrund Under lördagen publicerade GP två olika artiklar där polisen arbetar på att bygga vidare på den fantombild de länge byggt ikring bikerklubbar. Påstående efter påstående staplas på varandra utan att några som helst fakta eller källhänvisningar förekommer. Om sådana här påstående får stå oemotsagda innebär det i förlängningen att alla bikers i Sverige ytterligare […]
  • Masshysterin fortsätter i Ale kommun kring fastighetsköpet!

      Bakgrund Payback skrev förra veckan om den masshysteri som brutit ut i Ale Kommun sedan det blev känt att två medlemmar i Hells Angels MC skrivit under ett köpekontrakt på ortens gästgivarfastighet. Säljarens hustru tvingades avgå från sin position som gruppledare för moderaterna samt ta timeout från övrig politisk verksamhet. Polis och Kommun tyckte […]