• Hemsida
  • >
  • linda stahl polismästare
  • Polisens svar till Payback om 50 000 kronors belöningen samt Paybacks kommentar!

    Bakgrund Den 4 december skickade Payback Sverige ut ett pressmeddelande samt ett mejl med pressmeddelandet till Polismyndigheten. I pressmeddelandet utfäste sig Payback Sverige att utbetala 50 000 kronor om polisen kunde lägga fram otvetydliga konkreta bevis på att någon mc-klubb inom Sverigemodellen är en kriminell organisation utefter kriterierna: att klubben har kriminalitet som huvudsyfte, att […]