• Hemsida
  • >
  • lars lagergren författare och filosofie doktor
  • MC-klubbar är klubbar och aldrig gäng! Gäng saknar struktur och organisationsform!

    Media har bättrat sig alltmer under åren och använder i betydligt större utsträckning numer begreppet mc-klubbar vilket är berömvärt. Dock sätter fortfarande vissa media och alltid polisen etiketten gäng efter mc varför denna artikel vänder sig till de som ännu inte förstått den stora skillnaden mellan mc-klubbar och gatugäng alternativt olika former av nätverk.   MC-klubbar och aldrig […]