• Hemsida
  • >
  • lagboken nättidningen payback
  • Remissyttrande

    Med anledning av att Payback Sverige meddelade att vi inskickat remissyttrande till Utredning kring bl.a. MC-Väst i domstolsförhandlingar har det ställts frågor kring villkoren för att skicka in remissyttranden samt kring vem som har rätt att skicka in remissyttranden. Därför publicerar vi nedanstående text innehållande svar på frågeställningarna. Sammanfattning Alla som önskar har rätt att […]