• 2 olika Klubbpaket lanseras på begäran!

    Tredje styrelsemötet avhölls – Flertal beslut fattades! Payback Sverige avhöll sitt tredje styrelsemöte för året under den gångna lördagen varvid ett flertal beslut fattades. Några kommer tillsammans med andra nyheter kring Payback att presenteras under veckan och andra kommer att presenteras först i samband med att besluten verkställs praktiskt i verksamheten, längre fram. 2 olika […]