• Om klubbmedlemskap för Frontpatch- och Anonyma Klubbar!

    Förtydligande på grund av uppkomna frågeställningar! Då Payback Sverige ofta får frågor från Frontpatchklubbar men även från en del klubbar på grund av medlemmars anställningsförhållanden kring medlemskap i Payback vill vi härmed tillkännage vad som gäller i dessa ärenden från Payback Sveriges sida! Frontpatchklubbar Payback Sverige företräder juridiskt, Sverigemodellens klubbar samt helt oberoende klubbar. Det […]
  • Hur man som klubb eller enskild person stödjer Payback Sveriges verksamhet!

    Enskilda personer Både enskilda bikers och bikerklubbar frågar ofta vad de kan göra för att hjälpa Payback Sverige. Som enskild person är det enklaste du kan göra att betala in medlemsavgiften och prata med dina vänenr och bekanta att även de betalar in och stödjer verksamheten. Enskilt medlemsskap kostar 200 kr/person och år. Bankgiro: 803-9851. […]