• Justitiedepartementet svarar Payback samt förnyad förfrågan per vändande post!

    Payback skickade den 22 februari ett mejlbrev med frågeställningar till Justitieminster Beatrice Ask. Idag kom svaret i form av ett intetsägande mejl från en person anställd på Justitiedepartementets informationsenhet. Svaret som helt underlät att besvara de två väsentligaste frågeställningarna rörande polisens underlag för stigmatiseringen av Sveriges bikerklubbar samt vad för motiv regeringen har för att […]