• Paybacks skrivelse på Justitieutskottets dagordning!

    Payback mejlade den 25 maj ett informationsmaterial kring bikerkulturen till Justitieutskottets samtliga ledamöter och suppleanter (42 st).  Idag nådde mig information direkt från Justitieutskottet om att ledamöterna informerats vid utskottets sammanträde den 31 maj om skrivelsen. Länk till informationen som sändes till Justitieutskottets samtliga ledamöter och suppleanter (42 st) http://www.payback.name/?p=2849