• Hemsida
  • >
  • informationsmaterial rörande sveriges bikerklubbar
  • Payback har skickat ett informationsdokument till Justitieutskottets samtliga ledamöter

    Payback har skickat ett informationsdokument rörande Sveriges bikerkultur och bikerklubbar till samtliga ledamöter och suppleanter i Justitieutskottet, per mejl. Syftet med dokumentet är att ge en faktabaserad, korrekt och allsidig bild av bikerklubbarna. Att informationen mejlats innebär även att mejlet diarieförs och därmed blir offentligt tillgänglig för all framtid. Informationsdokumentet kan förslagsvis även användas av […]