• Om bikerkulturens centrala delar: Hojen och Hojkörningen!

    Det mest centrala. det som allting är uppbyggt kring inom bikerkulturen, är själva hojen och hojkörnningen! Därför publicerar vi här en personlig betraktelse över hojen och hojkörningens betydelse! När en biker sätter in hojen, för dagen eller för längre tid, är det som han samtidigt går i ide. Han släcker ner onödiga funktioner, kopplar in […]
  • Om bikern, hojen och hojkörningen!

    Så här års när snön viner runt öronen och kölden är hård tänkte vi det kunde passa med en uppbyggnadsartikel kring hojen och hojkörning.  När en biker sätter in hojen, för dagen eller för längre tid, är det som han samtidigt går i ide. Han släcker ner onödiga funktioner, kopplar in autopiloten och går över […]