• Nya Medlemsloggor att använda på hemsidor och Facebook!

        Nya loggor för medlemmar -klubbar och enskilda att använda! På begäran från våra medlemmar har Payback Sverige, via vår utomordenligt duktiga och  ytterst värdefulla loggakille, nu tagit fram två stycken nya loggor för alla medlemmar, såväl klubbar som enskilda att använda på hemsidor, bloggar samt Facebooksidor! Loggorna i jpegformat kommer att läggas permanent på vår […]