• Regeringen håller döende polis under armarna! Permanentar en rad hemliga tvångmedel!

       Bakgrund Antalet anmälda brott minskar i Sverige med 2 % men polisen redovisar likväl 2 % lägre uppklarningsprocent av brott samt redovisar 11 % mindre antal ärenden till Åklagare samtidigt som polisen likväl inte förmår hålla sig inom de ekonomiska resusrserna…
  • Om användningen av hemliga tvångsmedel under 2009

    En rapport som redan vid författandet är inaktuell har idag publicerats. Den avser regeringens redovisning till riksdagen rörande användningen av hemliga tvångsmedel under 2009. Av uppenbara orsaker, polisens resursförstärkningar, kan vi utgå från att siffrorna över antalet tillstånd ökat betydligt under 2010. Jag kommenterar därför bara två enskilda stycken.