• FRA-Nyckel!

    En biker verksam inom IT-området översände nedanstående text till Payback innehållande en nyckel för att kunna skydda sin e-mejlskonversation. Jag publicerar texten inklusive nyckeln här nedan: Fra-övervakningen av svenska folkets mejl är en oerhört stor apparat. Det säger sig själv att det är en omöjlighet att genomläsa alla människors mejl. Därför har Fra istället tagit fram […]