• Stå upp för rätten till ditt bikerliv innan det är försent genom att köra Payback Nordens protestrun!

    Bikerklubbarna är under full attack i världen! Bikerkulturens hela existens är under attack! Förbud mot klubbar är redan genomfört i Australien, Tyskland och Holland och nu har förslag lagts om ett förbud i grannlandet Danmark! Hotet om förbud mot klubbar är nu ett reellt och påtagligt hot och inte något abstrakt i fjärran länder. Det […]
  • Payback Resistance Run 2012!

    Payback Sverige kommer i samarbete med Warriors MC att arrangera ett run den 18 augusti 2012. Runet som fått namnet Payback Resistance Run 2012 är öppet för alla att deltaga i som vill visa motstånd mot de förföljelser och trakasserier som drabbar bikerkulturen i Norden. Runet kommer att äga rum samma dag som Mälaren Runt […]