• Talita Run – Tre klubbar, ett mål!

    Talita Run – tre klubbar, ett mål Bikervärlden har en lång historia av det man kallar Charity runs. Att bikerrörelsen vill ha sin frihet har aldrig stått i motsättning till att bidra till samhället. Historiskt har det varit de svagare i samhället som varit föremål för bikers generositet. Den traditionen fortsätter än i dag. 12 […]