• Hemsida
  • >
  • europakonventionen artikel 6.2
  • Oskyldighetspresumtionen – Media Del 2/2

    Bakgrund Då det i Sverige varit närmast omöjligt att som bikers och bikerklubbar få rätt mot media via allmänhetens pressombudsman (PO) och/eller Pressens Opinionsnämnd (PON) är det av stort intresse även att se vad oskyldighetspresumtionen kan medföra för bikers. OM Media och Oskuldspresumtionen Vi citerar direkt ur Karol Nowaks bok Oskyldighetspresumtionen. Sidan 303: Spekulation kring […]