• Regeringen läser Payback!!

    Att myndigheter av olika slag läser Payback vet vi utefter den statistik vi har tillgång till rörande nättidningen. Men, intresset för vad som händer och sker kring Payback stannar inte där. När C-23bloggen nyligen publicerade en artikelserie i fem avdelningar om Payback drog även denna artikelserie till sig myndigheternas intresse och idag publicerar C-23 bloggen […]