• Inbjudan/Kallelse till Payback Sveriges årsmöte 2023!

    Härmed inbjuder Payback Sverige alla klubbar såväl som enskilda personer som inbetalt medlemsavgift för 2022 till Payback Sveriges årsmöte 2023. Medtag legitimation eller klubbväst. Datum: Lördagen den 4 februari Tid: 16.00 Plats: Blodörn MC Adress: Ekkulla 12, 516 93 Rångedala De som önskar inkomma med motioner ska ha inlämnat förslag skriftligt till: peter@payback.name senast den […]