• Genmäle till Expressen och den korrekta bilden kring kvinnor i bikerkulturen!

    Bakgrund Återigen har tidningen som 90 % av Sveriges befolkning saknar förtroende för, nämligen Expressen, publicerat en artikel om kvinnorna inom bikerkulturen och i andra sammanslutningar. Artikeln har också fått den inte överraskande sensationsskapande rubriken: Så lever svenska maffiakvinnorna. Ett rubriknamn som självklart inte har något stöd i verkligheten eller i texten. Se: https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/sa-lever-svenska-maffiakvinnorna/ Vad menade […]
  • Payback hyllar Bikerbrudarna på Internationella Kvinnodagen!

         Bikervärlden kan väl knappast anses vara den mest jämlika av alla världar som existerar. Det hade varit att hyckla att påstå detta och Payback hycklar inte. Vad vi däremot säkert alla kan enas om inom bikerkulturen är det oersättliga värde som kvinnorna inom bikerkulturen representerar. Vad vore ett barhäng eller en bikerfest utan kvinnliga […]