• ”Bikerdoktorn” Stig Grundvall: Om hetsjakt på bikers och fredlöshet!

      Bakgrund Filosofie doktor, universitetslektorn samt viktigast Bikerdoktorn Stig Grundvall skrev i antologin ”Identitetens omvandlingar” en forskningsartikel med namnet: Rövare, rebell och outlaw Om utanförskap och alternativa livsformer från Robin Hood till Hell’s Angels, sidan 293-324. I artikeln ger Stig Grundvall en utförlig redogörelse över hela Outlawbegreppet och konsekvenserna att bli stämplade som Outlaw från […]