• Välkommen till Payback Sveriges Årsmöte 2017!

    Payback Sveriges årsmöte Payback Sverige avhåller 2017 sitt årsmöte under söndagen i samband med Payback Biker- & Familydays. Motioner ska ha mejlats in till peter@payback.name senast den 1 april 2017. Årsmötet är öppet för alla som inbetalt medlemskap för 2017. Enskilda medlemmar uppvisar medlemskort medan klubbmedlemmar istället visar klubbmedlemskort, väst, klubbtröja eller liknande. Welcome Bikers! Om medlemskap:  […]