• Sambons berättelse: Om trakasseri och förföljelse av biker med familj! Del 2/3

    Hur systematisk förföljelse och polistrakasserier påverkar anhöriga! Del 2/3 Någon gång under åren 2006-2007 började polisen visa intresse för min pojkvän. Vi blev ofta stoppade för koll av körkort och nykterhetskontroll. När Xxx våren 2007 sålde sitt hus och flyttade in till Östersund intensifierades polisens intresse för Xxx. Polis åkte ofta efter oss i både […]
  • Vittnesmål 31: Hur systematisk förföljelse och polistrakasserier påverkar anhöriga! Del 2/3

    Hur systematisk förföljelse och polistrakasserier påverkar anhöriga! Del 2/3 Någon gång under åren 2006-2007 började polisen visa intresse för min pojkvän. Vi blev ofta stoppade för koll av körkort och nykterhetskontroll. När Xxx våren 2007 sålde sitt hus och flyttade in till Östersund intensifierades polisens intresse för Xxx. Polis åkte ofta efter oss i både […]