• Svar från American Motorcycle Association angående 1 %-ursprunget!

    Efter att vi fått tipset från den norska bikern, rörande den text som stod att läsa i en bok om att American Motorcycle Association (AMA) inte kunde dokumentera att deras uttalanden låg bakom 1 %-begreppets uppkomst, beslöt Payback att gå till botten med saken och mejlade AMA direkt. Vi har nu fått svar och även […]
  • AMA kan inte verifiera sanninghalten bakom 1 %-begreppets uppkomst!

    Vi fick ett tips från en norsk biker om att det i boken Dulaney, William L. (November 2005), “A Brief History of “Outlaw” Motorcycle Clubs”, International Journal of Motorcycle Studies, framgår att American Motorcycle organisation inte kan dokumentera förekomsten av att ett uttalande från organisationen gav upphov till 1 %-beteckningen. I boken står nedanstående: