• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Samlingssidan för “kriminella mc-gäng” har nu uppgraderats, expanderats och förenklats!

Samlingssidan för “kriminella mc-gäng” har nu uppgraderats, expanderats och förenklats!

Den utsökta målningen ovan är skapad av den ypperliga konstnären”Blodlilja” som kommer att vara på plats på Payback Sveriges Biker- & Familydays, 19-21 maj, för att sälja flera av sina alster! Det färdiga inramade verket ovan, kommer även att auktioneras ut till högstbjudande på plats och hela behållningen skänkas till Payback. Sveriges nya David Mann? 

Bakgrund

För att vinna kampen för bikers rättigheter, och därvid i förlängningen avskaffa alla former av olaga kontroller, trakasserier och andra former av negativa särbehandlingar riktade mot bikers och bikerklubbar, så är det centrala att bevisa att ingen mc-klubb är någon kriminell organisation eller utgör ett kriminellt mc-gäng. Om vi lyckas bevisa den saken så faller också alla former av stöd för åtgärder som riktas mot mc-klubbar från såväl politiskt håll som från allmänhetens och medias sida.

Vi måste samla så mycket oberoende fakta- och forskning som vi kan för att kunna påvisa i sak att vi har rätt att bikerklubbarna inte är några kriminella mc-gäng! Materialet kan därefter hänvisas till när vi uppvaktar politiker och andra parter med krav på förändringar.

Uppgraderad, effektivare och enklare samlingssida

Då samlingssidan för “kriminella mc-gäng” artiklarna är väsentlig i vår kamp för att återupprätta bikerkulturens fri- och rättigheter krävs det en enkel men samtidigt effektiv sida där det lätt går att hitta sökt information i ämnet.

Vi har därför delat in fakta- och forskningsartiklarna i olika kategorier som gör specifik information lättillgänglig. Vi har även utökat sidan med en speciell Litteratur- och källförteckning över de fakta- och forskningsarbeten som vi gått igenom och skrivit ikring då det är väsentligt för alla som forskar och skriver i ämnet att också kunna gå tillbaka till källan för att se sammanhang m.m. Därutöver har ett flertal artiklar som publicerats under 2017 i ämnet lagts till.

Samlingssidan kommer att kontinuerligt uppdateras med nya artiklar utefter vår forskningsgenomgång

Payback kommer att fortsätta genomgå olika forskningsarbeten under året och skriva om denna forskning. Vi kommer efterhand som vi publicerar nya fakta- och forskningsartiklar även lägga till dessa artiklar på samlingssidan samt utöka Litteratur- och källhänvisningarna efterhand som vi genomgår nya arbeten.

Länk till samlingssidan

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin