• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisens bikerkontroller är olagliga! Polisens chefsjurist och enskild polisman vittnar om systematiska lagbrott från polisen mot bikers!

Polisens bikerkontroller är olagliga! Polisens chefsjurist och enskild polisman vittnar om systematiska lagbrott från polisen mot bikers!

payback_Support12_v3 Unite&Fight

Olaga kontroller av bikers til ltinget då politiker, media och JO struntar i Polisens lagbrott!

En del i Payback Sveriges SOP-satsning, satsningen mot Systematiska och Organiserade Polisövergrepp, är de olaga kontrollerna av bikers och bikerklubbar som ofta sker i samband med mc-evenemang, men även på daglig bas ute på vägarna. Vi uppmärksammar därför ännu en gång för media att dessa kontroller är olagliga och därför kommer att föras till tinget såsom en stämning för att få slut på alla integritetskränkande kontroller av bikers. Varför för vi då saken till tinget? För att media inte tar saken på allvar och ifrågasätter legaliteten samt för att polismyndigheterna blankt struntar i lagen då vare sig politker, media eller JO är intresserade av att ta i saken. Mer om saken när presentationen av stämningen lämnas in.

Polisens chefsjurist understryker det olagliga i poliskontrollerna!

Polismyndigheterna fortsätter att genomföra systematiska kontroller av person och fordon avseende personer, kollektiv och klubbar ifrån bikermiljön. De hänvisar gång på gång till mantrat: Kontrollerna har skett som ett led i kampen mot organiserad brottslighet och/eller att kontrollen har skett utefter att störa och förstöra för mc-klubbarna.

Media fortsätter tyvärr helt okritiskt att rapportera kring sådana händelser utan att ifrågasätta legaliteten för polisen att utföra sådana kontroller.

Polismyndigheten i Skåne, Chefen för rättsektionen, Ann-Charlotte Anevski ger Payback Sverige medhåll i det olagliga polisbeteendet.

Payback Sverige ställde följande fråga till rättssektionen vid Polismyndigheten i Skåne den 12 maj 2013:

Vi undrar därför vilken legalitet polismyndigheten kan hänvisa till när det gäller att störa “gängen”? Vilken eller vilka lagparagrafer kan polismyndigheten härvidlag hänvisa till?

Anevski svarade enligt följande:

Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmeiser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.

I lagen medges bara kontroller av enskilda personer om särskilda omständigheter i det enskilda fallet föreligger för att personen kan misstänkas inneha vapen eller andra farliga föremål vid kontrolltillfället. Lagen medger inte  systematiska kontroller av kollektiv och ej heller av enskild person om inte särskilda omständigheter talar för att just den enskilt kontrollerade vid just detta tillfället innehar farliga föremål. Således är alla kontroller utefter störa-och-förstöra principen likaväl som utefter ett led i kampen mot organiserad brottslighet olagliga varför polismyndigheterna vid varje kontrolltillfälle av varje enskild biker, där inte särskilda omständigheter föreligger, också ett klart och tydligt lagbrott.

Är dessa kontroller sanna eller diktar bikerkulturen ihop det?

Vem är väl bättre att besvara en sådan frågeställning än en polis som dessutom är medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar då hanjust är polis och knappast kan beskyllas för att företräda bikerkulturen och därvid misstänkliggöras?

Du har tidigare sagt att du kan mycket väl förstå den frustration det innebär att ständigt bli stoppad och kontrollerad vid de evenemang man besöker, för att så sker i dag är jag lika väl medveten om som du. Anledningen till detta är att man från myndigheternas ledning i dessa fall beslutat att det skall vara så. Det kan också för mig tyckas märkligt att man vid arrangemang tar in hundratals poliser, tom på övertid för att kontrollera ett fåtal. Kontroller som oftast ger ett mycket magert resultat, sett till insatsen. Det är inte omöjligt, till och med troligt att samma resurs på E4an en vanlig helgkväll skulle resulterat i ett betydligt större utfall av upptäckta brott, efterlysta personer och gjorda beslag. Tro inte annat än att de poliser som genomför dessa beordrade kontroller ofta frågar sig samma sak, är detta nödvändigt. Regering och riksdag ger genom det s.k. regleringsbrevet ramarna för polisverksamheten. 

Således förekommer dessa kontroller från Polismyndigheternas sida otvivelaktigt och lika otvivelaktigt är att de är olagliga till sin natur och utformning. För detta vittnar två stycken polisanställda varför det inte heller kan ifrågasättas!

Länkar till rättsektionens svar samt intervju med medlem i polisens ryggmärkesklubb:

http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

http://www.payback.name/?p=9572

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin