Paybacks huvudsakliga arbetsuppgift 2011!

Payback kommer under 2011 i huvudsak att arbeta mot den så kallade mobiliseringen mot grov, organiserad brottslighet. Det finns en stor övergripande idé i sammanhanget som kan sättas i verket om hela kulturen gemensamt arbetar emot samma mål. Det krävs då att vi alla hjälps åt att samla bevis på alla övergripande och systematiska övergrepp som drabbar bikerklubbarna och/eller enskilda bikers.

Skicka in material om övergrepp

Vad pratar jag då om för övergrepp?

– Jag menar de systematiska kontroller som sker i samband med mc-evenemang. Dokumentation över alla delar av kontrollerna. Filmer, foton m.m.
– Västförbud på krogar eller vilka andra former av lokaler som bikers utestängs ifrån
– Skyltförbud för mc-klubbsskyltar
– Husrannsakningar utan grund och förödelsen efteråt.
– Polisens kontakter med arbetsgivare i syfte att smutskasta den anställde.
– Polisens påtryckningar mot fastighetsägare i avsikt att kasta ut klubbarna på gatan.
– Samverkansavtal och Handlingsplaner riktade mot bikerklubbarna.
You get the picture. Skicka in allt material som är bevis på trakasserier och förföljelser utan grund.

Tillsammans kan vi stoppa förföljelserna! Men, vi måste samla bevisen och dokumentationen och driva ett stort, övergripande rättsfall. Därför låt oss tillsammans jobba emot en ljusare framtid. Dokumentera allt och sänd allt material till:

Payback Sverige
c/o Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 KRISTIANSTAD

Länkar till fakta om ”Mobiliseringen mot grov, organiserad brottslighet”:

Regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen – mobilisering mot grov, organiserad brottslighet

Regeringens uppdrag till Brå – mobilisering mot grov, organiserad brottslighet

Rikspolisstyrelsens slutredovisning till regeringen för att säkerställa en effektiv bekämpning av grov, organiserad brottslighet

Samverkan polis och kommun

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin