Payback till media: Syna Rikskriminalchefens bluff!

Chefen för Rikskriminalpolisen och ordföranden i Operativa Rådet, Klas Friberg har under onsdagen hållit ett föreläsning på Trygghetskonferensen i Luleå. Då Friberg i och med sitt ordförandeskap för Operativa Rådet också är chef för den så kallade särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet (GOB) är det ju i sig inte konstigt att han pekar ut satsningen såsom framgångsrik. Hur det ligger till med den saken lär vi få vänta tills den årliga redovisningen i februari för att få svar på. Vad vi vet är att satsningen under 2010 visade upp ett närmast katastrofalt resultat speciellt om de uppnådda resultaten ställs i proportion till de historiska resursökningar polismyndigheten tilldelats under de senaste åren.

Länk till Paybacks utvärdering av den särskilda satsningens resultat 2010:
http://www.payback.name/?p=1349

 

Västlag och “kriminella mc-gäng” ännu ett varv!

Klas Friberg uttrycker inför P4 Norrbotten att han inte har något emot en generell lagstiftning emot västar och pratar av tvång och gammal vana om “kriminella mc-gäng” utan att som vanligt varken behöva försvara begreppet eller själv förete några bevis i sak.

Låt oss för ett ögonblick återvända till vilka bevis Rikskriminalpolisen lyckats förete när de verkligen ställts mot väggen och tvingats presentera bevis i sak. Jag citerar direkt ur en tidigare artikel på Nättidningen Payback:

Polisens fyra ”bevis” rörande mc-kriminaliteten

Polisen ställdes under 2010 mot väggen i ett rättsfall, där jag själv var juridiskt ombud, och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet ”kriminella mc-gäng”. Fallet avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens svar blev i Förvaltningsrätten, mål nr 386-10: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten, mål nr: 4450-10,  försökte polismyndigheten med en ny variant: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Återkallelsebeslutet ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

I ett tredje fall rörande en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Nyligen skickade Payback också ett Öppet brev till polisen i vilket jag frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektionen blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Länk till ovanstående artikel om Polismyndigheternas fantastiska fyrtal:
http://www.payback.name/?p=2980

I samtliga ovanstående fall var den myndighet inom Polisväsendet som uttalade sig just Rikskriminalpolisen. Det vill säga den myndighet som Klas Friberg leder varför han kanske borde tala med betydligt mindre bokstäver om mc-klubbar och kriminalitet då han inte har någonting mer än vedertaget språkbruk, vad de valt att kalla eller valt att sortera som kriminella mc-gäng eller slutligen för att det är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av brottsbekämpande myndigheter att falla tillbaka på om någon skulle våga ställa tuffa frågor till honom!

Payback uppmanar Media att syna Rikskriminalchefens bluff!

Gå inte längre på Rikskriminalens påståenden. Ni valde troligtvis journalistyrket en gång för att ni ville granska makten och sätta den under lupp. Här har ni tidernas möjlighet. Ställ de tuffa frågorna till Rikskriminalen och Klas Friberg: Hur kan du påstå att olika mc-klubbar är kriminella när ni inom Rikskriminalen inte kan presentera några som helst godtagbara bevis i sak? Här ovan presenteras i svart på vitt vilka belägg Rikskriminalen har för ställda inför tvånget att i sak presentera fakta. Hänvisa till dessa uttalanden från Rikskriminalen och avslöja den charad polismyndigheterna alltför länge kunnat spela upp inför media och allmänhet! Och, gör samtidigt det arbete som en gång drev er till att utbilda er just till journalister!

Länk till Rikskriminalchefen Klas Fribergs uttalanden:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4767338

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin