Payback Sveriges årsmöte: Ny styrelse och ändrad klubbmedlemsavgift!

bild3    bild4

Payback Sverige avhöll under lördagen den 23 mars sitt första ordinarie årsmöte hos Freja Freaks MC WestGothia i Borås. Av integritetsskäl väljer vi att inte publicera bilder över deltagarna.

Mötet flöt på friktionsfritt under trevliga former och avslutningsvis lämnades ordet fritt för medlemmarna att ställa konkreta frågor rörande Payback Sveriges verksamhet. Vi kommer härunder att genomgå de viktiga punkterna på dagordningen för årsmötet.

Om Verksamhetsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet

Verksamhetsberättelse inklusive räkenskaper presenterades i detalj varefter styrelsen enhälligt beviljades ansvarsfrihet.

Förtroendevalda

Payback Sveriges förslag till ny styrelse bifölls enhälligt. Den nya styrelsen består av följande personer:

Ordförande: Peter Schjerva (2 år)

Vice Ordförande: Ismo Salmi, advokat

Sekreterare: Tony Sparrnenhoff, Vipers MC

Kassör: Anna Nilsson

Ledamot och sponsoransvarig: Jan ”Tutte” Andersson

Övriga förtroendevalda

Valberedning: Sverker, Cheyenne MC och Mats, Tragisk MC

Revisorer: Krister och Bill, Punisher MC

Medlemsavgifter 2013

Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2013 kommer att fortsatt vara 200 kr för enskild medlem.

Mötet beslöt, utefter medlemsförslag, att efter omröstning avskaffa Standardmedlemskap för klubbar då den formen av medlemskap bara utnyttjats i väldigt begränsad omfattning under 2012 och 2013.

De klubbar som för innevarande år redan inbetalt standardmedlemsavgiften 600 kr kommer att räknas som medlemmar under 2013 men inga nya standardmedlemskap kommer att registreras efter den 23 mars 2013 (årsmötets datum). De klubbar som vill kan självklart betala in mellanskillnaden, 400 kr, och uppgradera sitt medlemskap till Premiummedlemskap. I annat fall kvarstår de som standardmedlemmar under 2013.

Premiummedlemskap för klubbar kostar även fortsättningsvis 1 000 kr under 2013 efter beslut av mötet och blir den enda formen av klubbmedlemskap från och med nu.

Tack Freja Freaks MC!

Payback Sverige riktar än en gång ett stort tack till Freja Freaks som med mycket kort varsel tog sig på att arrangera årsmötet! Vi tackar även klubben för ett mycket gott genomfört arrangemang! Slutligen vill vi även tacka alla andra som ställde upp och bidrog till ett snabb lösning på årsmötesproblematiken efter den tragiska branden hos Vipers MC vilken föranledde flytten av mötet såväl som den ändrade årsmötestiden.

Avtackning

Payback Sverige avtackar också de avgående styrelseledamöterna från interimstyrelsen: Bo Gillström, Ulf och John Hoffbeck som samtliga valt att avgå på grund av ändrade arbetsförhållanden. Tack!

Analys

En analys över årsmötet kommer att publiceras under veckan som kommer.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin