Payback Sverige söker regionsombud!

Payback Sverige söker nu klubbanslutna regionsombud med uppgift att informera om och propagera för Paybacks verksamhet ute i regionerna samt vara förbindelselänken lokalt mellan styrelsen och enskilda bikers och bikerklubbar i regionen.

Ombuden skall vara intresserade av att på kontinuerlig och långsiktigt basis arbeta som regionsombud för Payback Sverige. Ni som är intresserade skicka ett mejl med namn, telefon och klubb till: peter@payback.name

Arbetsuppgifterna för ombuden riskerar inte att utökas framöver. Payback Sverige har inte några som helst avsikter att vare sig nu eller i framtiden bilda regionala avdelningar då det inte passar in i Paybacks arbetsmodell.

OBS! Region 9 och 10 har redan tillsatta regionsombud medan det i region 7 och 11 finns intresserade personer som ännu inte lämnat klartecken. Observera att det finns inget hinder för att mer än ett regionsombud verkar inom samma område då vi alla har ett gemensamt intresse att jobba för Paybacks sak.

Ombuden kommer liksom Paybacks övriga organisation att presenteras under nästkommande vecka.

Regionsombud skall inte förväxlas med regionsrepresentanter även om de i något fall kan vara identiska. Namnet, regionsombud, är enbart valt utefter att det geografiska arbetsområdet skall vara klarlagt från början.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin