• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige medverkar i SVT Debatt-program samt med artikel på Debatt-sajten!

Payback Sverige medverkar i SVT Debatt-program samt med artikel på Debatt-sajten!

Den 4:e respektive den 5 september 2013 medverkade Payback Sverige i SVT Debatt via medverkan direkt i TV-programmet via vår Vice Ordförande, advokat Ismo Salmi samt med en förberedande debattartikel på SVT Debatts sajt. Då TV-programmet inte längre kan ses på Debattsajten återger vi den förberedande artikeln.

Vi är inte paria – Vi är bikers!

MC-KLUBBAR:  Polisen trakasserar bikers från landets mc-klubbar utan anledning. Kontrollerna saknar lagstöd – och liknar dem av personer med ”utländskt utseende”, som fick stor kritik i våras. Har vi inte alla samma rätt att slippa bli visiterade och åsiktsregistrerade? Nu har mc-klubbarna fått nog och stämmer polisen på flera punkter, skriver Peter Schjerva, för Payback Sverige, inför Debatt kl 22.00 i SVT1.

Bikerkulturen har under mer än 20 års tid utsatts för förföljelser som vanligt folk inte har en aning om. Under täckmanteln att mc-klubbar skulle vara kriminella organisationer har polisen satt i system att agera utan något som helst lagstöd mot klubbar och enskilda medlemmar.

Exempelvis kontrolleras systematiskt varje enskild person som vill delta vid mc-evenemang, oavsett klubbtillhörighet. Namn, adress, telefonnummer, personnummer, fordon, registreringsnummer, klubbtillhörighet, klubbroll samt vilka märken som bärs av personerna antecknas i särskilda protokoll. Därutöver genomförs i många fall även kroppsvisitationer och fordonsgenomsökning utan att erforderligt lagstöd eller misstanke om brott föreligger.

Just nu finns ett aktuellt fall där Karlstads kommun, på uppdrag av polisen, har gått in och köpt en klubbfastighet för 1,4 miljoner kronor mer än marknadsvärdet, för att kunna säga upp och avhysa mc-klubben Hells Angels från lokalen. Detta trots att juridiska experter menar att uppsägningen är ogiltig, eftersom kommunen glömde att göra ett viktigt tillägg i kontraktet. Det har fått som resultat att Payback nu har stämt kommunen och att ännu mer skattemedel kommer att förslösas.

I vintras hade vi en het mediedebatt kring att polisen stannade papperslösa och utförde kontroller utan att brottsmisstankar förelåg. Att samma fenomen, med betydligt fler och värre kränkande inslag, sker på ett antal ställen varje helg för bikers, sades inte ord om.

Är vi då inte alla medborgare och har rätt till exakt samma behandling? Har vi inte därmed rätt att slippa bli kontrollerade, visiterade och åsiktsregistrerade? Har vi som bikers inte rätt till personlig integritet och att slippa att polisen kontaktar våra arbetsgivare och berättar om vår klubbtillhörighet och rekommenderar avsked utan papper? Har inte de företag som bikers driver eller arbetar i rätt att på samma villkor som andra företag delta i upphandlingar och erhålla kontrakt som andra företag? Har vi inte rätt att försäkra våra klubbhus eller rätt att kräva att klubbarnas hyresvärdar respekterar ingångna hyresavtal?

Jo, vi har en sådan rätt enligt lag – men inte i praktiken. I praktiken arbetar polisen efter parollen att ändamålen helgar medlen och struntar i om de har lagen med sig eller ej.

Därför har riksorganisationen för bikers rättigheter, Payback Sverige, iscensatt en särskild satsning som går ut på att vi stämmer polisen för olaga kontroller, för grovt övervåld i ett fall med påhittad tillslagsgrund, för att utan lagstöd agera för att klubbar ska bli vräkta från klubbhus samt för att i tidningar ständigt stigmatisera mc-klubbar, vilket med vådliga sociala följder spiller över på såväl de enskilda medlemmarna som barn, partners och anhöriga.

Vi kräver varken exklusivitet eller några frikort att begå brott som polisföreträdare menar. Vi kräver rätten att bli behandlade precis som alla andra medborgare. Begår bikers brott ska de självklart straffas på samma sätt som andra medborgare men ingen, biker eller ej, ska berövas fri- och rättigheter när varken brottsmisstankar eller lagstöd föreligger.

Vi har fått nog! Vi accepterar inte längre att polisen och samhället behandlar oss som paria. Därför slår vi nu tillbaka och stämmer de ansvariga!

Vi måste få slut på trakasserierna och förföljelserna av bikers!

Peter Schjerva för Payback Sverige

Länk till originalartikeln:
http://debatt.svt.se/2013/09/05/polisen-behandlar-hells-angels-varre-an-papperslosa/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin