• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Över 98 % av alla anmälningar mot polisanställda läggs ner! Skapa en oberoende utredningsenhet!

Över 98 % av alla anmälningar mot polisanställda läggs ner! Skapa en oberoende utredningsenhet!

Närmast alla poliser går fria oavsett gärning!

Avdelningen för Interna Utredningar mot Polisanställda har kommit med sin rapport över verksamhetsåret 2012. Avdelningen redovisar 6 876 ärenden varav 6 379 lagts ned. Under året meddelades också 62 domar mot polisanställda varav i 46 fall fällande domar meddelades.

98,4 % av alla anmälningar mot poliser läggs således ned. I 1,6 % av fallen leder en anmälan till åtal. Av 53 fall som gick till åtal mellan 2005 och 2012 fälldes poliser i 26 av fallen.

Payback Sveriges kommentar

Det är självklart helt orimligt att så många anmälda fall gentemot polisanställda läggs ner. Avdelningen för Interna Utredningar står fortfarande under Rikspolisstyrelsen och även om Internutredningarna har egna kontor är det fortfarande poliser som utreder poliser vilket innebär att närmast samtliga poliser går fria.

För att stå upp för rättssäkerheten måste tvunget en helt fristående enhet skapas med helt oberoende experter hämtade utanför polisleden, för att utreda alla polisanställdas handlande. Kollegor kommer alltid att närmast alltid fria sina kollegor. Det är ett självklart tänk för alla utomstående varför andra aktörer såsom Regering och Riksdag måste framtvinga en sådan ordning oavsett att polisen själv vill behålla makten att fria sina egna oavsett handlingar.

Artikel om anmälningar mot polisanställda:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17153576.ab

Fakta om Polisens internutredningar m.m:
http://www.polisen.se/Varmland/Om-polisen/Organisation/Internutredningar/

Om arbetsprocessen för avdelningen för interna utredningar:
http://www.polisen.se/Varmland/Om-polisen/Organisation/Internutredningar/

Interna Utredningars årsrapport 2012:
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/IU_interna%20utredn_arsrapp/Arsrapport_Intrn_utred_web.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin