Olaga polistrakasserier på grund av klubbens medverkan i Sverigemodellen!

kontroll

På grund av klubbens medverkan i Sverigemodellen så trakasserade polisen olagligt en klubbmedlem

Den 14 augusti var jag och en klubb broder på klubben och snickrade samt installerade el. Vi var båda nyktra.

Jag stod 2 meter upp på en stege och klamrade en elkabel när polismännen Nicklas Skarin och Jörgen Stridsman kom och anklagade mig för narkotikabrott för eget bruk.

Poliserna tog med mig till stationen för provtagning och ett förhör som mest handlade om varför vi är med i Sverigemodellen.

Jag tvingades även lämna ett DNA-prov genom toppsning.

Nicklas Skarin hotade mig och sade att ifall jag syntes utanför någon polis eller på något sätt hotade en polis så skulle jag få ett helvete. Fick även veta att så länge vi är med i Sverigemodellen så ska polisen göra allt för att stoppa oss.

Paybacks kommentar:

Till saken hör att rapporten från Rättsmedicinalverket, som för samtliga sju olika testade ämnen helt friar Xxxx för att ha haft olovliga substanser i urinen, diarieförs av Polismyndigheten i Norrbotten den 20 augusti 2010. Den 27 augusti kallas Xxxx till samtal på Socialbyrån för att ha omhändertagits av polisen ”uppvisande tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika”.

Uppgiften om att Xxxx friats från alla misstankar om olovligt intag av narkotika har således medvetet underlåtit att vidarebefordras av Polismyndigheten till Socialnämnden. Och först när Xxxx själv kontaktar socialsekreteraren och informerar om det faktum att han är friad från misstanken om ringa narkotikabrott får Socialnämnden kännedom om det faktum att Xxxx utefter påhittad grund anklagats för brott.

Efter att personen utsatts för en rad olika former av trakasserier från polisens sida upphörde i ett slag dock allt polisintresse i och med att en JO-anmälan kom till stånd, genom Paybacks försorg.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin