Mer trakasserier och försök till olaga husrannsakan mot kristen mc-klubb!

paybackmedlem

Förnyad poliskontroll mot kristen mc-klubb!

Innan det förra ärende avgjordes så blev det en ny fest hos samma klubb, den 13:e december 2014, som vi också besökte.

När vi svänger in på byvägen så står polisen på samma ställe och vis av förra gången så låser jag samtliga dörrar och kollar att alla är bältade. Vi var fem personer i bilen tillhörande två olika mc klubbar. Jag är även denna gång passagerare, vänster fram, och det blir körkortskontroll och nykterhetskontroll av förare samt att man försöker öppna dörrar och bagagelucka, vilket inte går.

En polisman kommer till min dörr och efter att försökt öppna dörren så knackar han på fönstret och jag öppnar en liten glipa för att höra vad han har för ärende. Han vill se samtliga id och på min fråga varför och vad vi i sådana fall är misstänkta för så svarar han att vi inte är misstänkta för något men han hänvisar till Pl §14 att det skulle ge honom rätt att kontrollera våra identiteter. Nu hade jag läst på polis- lagen och jag hade den även utskriven med mig i bilen så jag frågade honom om vi skulle läsa högt vad som står i §14.

14 § Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig.

Nu hade samma polisman på min fråga vad vi var misstänkta för svarat att vi inte var misstänkta för något brott och då faller också rimligheten i att hänvisa till §14 för att tvinga av oss våra identiteter!

Polismannen som förde befälet på plats överhörde vår konversation och sa åt sin kollega att lägga ner då dom inte skulle kunna komma längre med detta.

En sak som skall beaktas är att det är två infarter till den by i vilken denna klubb ligger, vilket betyder att det var samma antal poliser även på den andra infarten, vilket betyder totalt 12-15 polismän.

Ser vi då också till att det var Luciahelgen och dessutom en lördag och ett stort antal poliser står mitt i skogen när det finns 5-6 mindre städer och samhällen inom en radie av 50 km. Orter där det säkerligen inte var helt lugnt Luciafirande, speciellt då ungdomar som festar loss rätt så rejält så kan jag inte låta bli att fundera över vilka prioriteringar som polisen gör.

Hur gick det då med min polisanmälan? Mycket riktigt, förundersökningen läggs ner på grund av brist på bevis. Fotografering och videoupptagning hade i detta fall varit behjälpligt som bevismaterial skulle jag tro. Vad tjänade då anmälan till, kan man fråga sig? Jag tror att om vi bryr oss om hur vi blir bemötta och också reagerar genom att anmäla så kommer saker och ting också att förändras.

Lars
Chapter President Tribe of Judah MM Sweden

Läs även första delen  om Olaga – Kontroll, registrering, fotografering och husrannsakan av kristen mc-klubb!
http://www.payback.name/?p=17312

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin