• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Lasse Wierup är medlem i en kriminell sammanslutning! Expressens brottsutbyte tillfaller Bonnierkoncernen!

Lasse Wierup är medlem i en kriminell sammanslutning! Expressens brottsutbyte tillfaller Bonnierkoncernen!

 nyannons2jpeg

Lasse Wierup är medlem i en kriminell sammanslutning!

Utefter den logik Expressen skriver artiklar om mc-klubbar, där de hävdar att enskildas brottslighet grundar att föreningen i sig är en kriminell organisation, kan vi fastslå följande faktum:

1. Att Expressen är en kriminell sammanslutning då individer inom tidningen är fällda för anstiftan till vapenbrott, vapenbrott samt för medhjälp till vapenbrott m.m.

2. Expressen ägs av Bonnierkoncernen vilket i sin tur innebär att Expressen kan sägas utgöra en supporterorganisation alternativt underorganisation vars vinst tillfaller Bonnierkoncernen. Bonnierkoncernen profiterar således på underorganisationens kriminella verksamhet.

3. Lasse Wierup som är anställd av Expressen är medlem i en kriminell sammanslutning.

Nu har vi mer vett än så och skulle aldrig hävda dessa tre saker då vi vet att göra skillnad på individ och sammanslutning. Men för att tydliggöra in absurdum Expressens korkade journalistiska metoder, uttryckssätt och logik måste vi ibland bli övertydliga för att påvisa det uppenbart parodiska i Expressens journalistik. För samma logik måste nödvändigtvis kunna appliceras på varje form av sammanslutning om den ska kunna vara användbar i första skedet.

Påståenden om klubbverksamheter

Vi citerar olika delar av Expressens senaste alster om en mc-klubb.

utpressning, narkotika och stölder är inte längre det enda gängen sysslar med. Hells Angels har gått in i kriminalitetens finrum – ekonomisk brottslighet.

MC-gängens huvudverksamhet är bland annat narkotikahandel, stölder, utpressning och indrivning av pengar

Två olika påståenden framläggs av Expressen utan att de kan framlägga några som helst belägg för saken. Det är således ”bara” frågan om förtalsgrundande yttranden om de istället avsett person. Vi vill här bara påminna om det domstolsutslag som i förra veckan avkunnades i Oslo Tingsrätt: Etter bevisføringen i vår sak synes Kripos i det materialet som bl.a. blir presentert overfor norske kommuner, å fremstille Hells Angels i Norge på en nærmest stigmatiserende måte uten noen form for kvalitetssikring av påstandene knyttet til organisasjonen. Se: http://www.payback.name/?p=13267

Expressen använder sig av samma metod. De stigmatiserar utan att kunna belägga saken på samma vis som media och polis i oskön symbios skapat de ”kriminella mc-klubbarna”. Klubbar som inte existerar utanför media och polisvärlden och absolut inte inom den faktabaserade forsknings- och vetenskapliga världen!

Olaga kontroller

De vi ser som nyckelgestalter i sådana här grupperingar, och personer i deras närhet, är vi intresserade av att kontrollera

Då slog polisen till. De kontrollerade nästan alla som åkte till festen och flera HA-medlemmar fick åka med till polisstationen för provtagning

Det hade inte varit svårt att få bort dem om vi inte behövde följa lagen, säger Rolf Sandberg, operativ chef på polisen i Värmland

Ovanstående citat är alla tre exempel på hur polisen olagligt förföljer, trakasserar och kontrollerar bikers och bikerklubbar. Hade Expressen varit en seriös tidning vilket de ännu en gång bevisar att de icke är, så hade påståendena följts upp med konkreta frågor vilket lagstöd polisen kan hänvisa till vid kontrollerna. De hade dessutom svårt ifrågasatt om det verkligen inte är meningen att polisen ska följa lagen och aldrig ens tänka tanken på vad de kunde göra om de inte hade haft sådana krav på sin verksamhet. Men så gör inte Expressen. Varför inte, är väl den aktuella frågan. Bikers vet svaret. Vet andra läsare det, månntro?

Förbud mot mc-klubbar

I samband med att kriminella gäng började etablera sig i Sverige fördes diskussioner om att det skulle vara ett brott att vara med i en sådan organisation, just för att eliminera dem. Men det förespråkar inte rättsexperten Sven-Erik Alhem.

– Jag tror snarare att det kan få en befästande funktion dels för att man blir mer sammansvetsade för att samhället är emot dem. Det kan också locka till sig unga människor som tycker att det kan vara häftigt att vara med

Alhem säger att det finns en risk att det skulle kunna vara statushöjande att vara med i en organisation om det var olagligt. Ett hinder mot kriminaliseringen har varit föreningsfriheten. Sven-Erik Alhem lyfter även fram att det finns en gränsdragningsproblematik.

– Om vad som faller in och vad som faller utanför. De flesta organisationer gör ju gällande att de inte är kriminella utan att de sysslar med motorcyklar eller något annat.

All journalistik samt polisens verksamhet har ett enda slutmål – att bereda vägen för ett förbud mot mc-klubbar. Tro aldrig någonting annat! För att lyckas med detta skriver Wierup förberedande fantasyböcker; skriver Expressen och annan media tonvis med artiklar utan substans och kropp men med uttalat syfte att inför politiker och allmänhet bereda vägen för ett kommande förbud.

Polisen får vid ett förbud ett stående mandat att med vilka medel som helst bekämpa mc-klubbarna, lagliga såväl som olagliga, då en förbjuden förening inte längre kan använda sig av lagen mot förtryckarna. Polisen får vid en förbudssituation också en konstant resurs som inte längre kan ifrågasättas då de bekämpar ”kriminella organisationer”.

Idag kan polisen, om bikerkulturen kan påvisa att polisen fått medlen på falska premisser, en möjlighet att faktiskt tillse att polisen istället blir av med resurser i form av budgetmedel och personal vilka ej längre behövs om bikermonstret inte existerar. Så polisen kommer att fortsätta slåss i media för att få behålla sina resurser mot bikers och smutskastningen i media kommer därvid att fortsätta tills vi alla tillsammans förmår mota tillbaka polisen till lagligt arbete mot konkret brottslighet.

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

Länk till Expressenartikeln:
http://www.expressen.se/gt/sa-kampar-polisen-mot-mc-gangen/

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin