Kriminalvården överklagar fotbojedom på lagstridig grundval!

Kriminalvården överklagar ett beslut rörande fotboja på felaktig grund. En person beviljades
beviljades rätten att avtjäna straffet i hemmet via en tidigare dom i Kammarrätten.
Kriminalvården överklagar nu beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen. Skälet för överklagan anges vara det faktum att mannens klubbtatuering saknar utträdelsedatum vilket visar att mannen fortfarande är medlem i klubben och därför inte kan avtjäna straffet i hemmet.

Tidigare under 2011 har en medlem i Bandidos MC förvägrats att avtjäna ett två månaders fängelsestraff med fotboja. Kammarrätten beslutade att den som tillhör ett etablerat mc-gäng också är diskvalificerade från möjligheten till så kallad intensivövervakning med elektronisk kontroll!??

Under 2009 förvägrades en medlem i Hells Angels att avtjäna straffet med fotboja utefter att hans ställning inom Hells Angels gjorde att det fanns särskilda skäl att vägra fotboja!??

Kriminalvården agerar i direkt strid med Regeringsformen och Europakonventionen!

Kriminalvården anför således i tre olika fall medlemskapet i en mc-klubb såsom skälet för att neka fotboja. Då jag gjorde en fullständig genomlysning i nedanstående länkade MyNewsdeskartikel tänker jag inte här och nu återigen gå igenom de paragrafer, lagar och förordningar som är aktuella vid avtjänandet av straff med fotboja. Jag konstaterar bara kortfattat att ingenting i lagen, lagens förarbete eller den bakomliggande propositionen ger underlag för Kriminalvårdens ställningstagande att förvägra mc-klubbsmedlemmar rätten att avtjäna fängelsestraffet med fotboja i hemmet.

Kriminalvårdens agerar istället som polismyndigheternas förlängda arm i det de fullföljer polisens förföljelsekampanj mot mc-klubbarna medelst fångvårdpolitiken. De agerar utan mandat i lagen mot mc-klubbsmedlemmar och kränker därmed de fri- och rättigheter som stadgas i såväl Regeringsformen såsom Europakonventionen.

Det krävs positivt lagstöd för att begränsa eller inskränka varje enskild fri- och rättighet. Detta gäller exempelvis mötes- och föreningsfriheten. Ett faktum som vare sig Kriminalvården eller Polisen tagit till sig. Om det beror på okunskap eller direkt förakt för lagen låter jag vara osagt men det faktum att de systematiskt sätter sig över grundlag, europakonventionen och vanlig svensk lag är en mycket allvarligt företeelse som borde uppmärksammas av fler aktörer innan beteendet spiller över på fler grupper i samhället. (Ett beteende som för övrigt redan kan iakttas via det utvidgade klädförbud som införts i norrbotten via det allmänna förbudet mot kläder som anger grupp- eller föreningstillhörighet)

För bikerkulturen kommer inte alltid att finnas tillhands såsom en multiplikatorfaktor för polisens budget. Vi har inlett vår kamp för att återställa våra fri- och rättigheter och den dag vi fått fastslaget att vi är utsatta för en illegal förföljelsekampanj utan stöd i verkligheten kommer nya syndabockar prompt att behöva utses. För en syndabock är nödvändig om polisen skall kunna behålla sin uppblåsta budget.

Så vem står näst på tur? Supporterkulturen, autonoma vänstergrupper, nynazister, Greenpeace eller kanske just din förening eller grupp? Tag er i akt! Det är nämligen väldigt lätt för en organisation som polisen med obegränsad mediatillgång att stigmatisera en hel grupp av personer. Vi bikers vet. Vi är de utsatta idag. Men nu är det snart någon annans tur.

Aktuella länkar:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/skall-klubbtillhoerighet-faa-avgoera-straffet-294939

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4602927

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.589003-bandidosboss-slipper-inte-fangelse

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin