• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Justitiedepartementet visar än en gång att de skyddar polisgängen och saknar intresse av att lag och ordning upprätthålls!

Justitiedepartementet visar än en gång att de skyddar polisgängen och saknar intresse av att lag och ordning upprätthålls!

notgang

Justitiedepartementets svar på Payback Sveriges brev

Payback Sverige tillskrev justitieminister Beatrice Ask den 5 februari 2013 för att få departementets syn på att polisgängen olaga och systematiskt kontrollerar, kroppsvisiterar och åsiktsregistrerar personer ur mc-miljön utan att äga lagligt stöd samt däreutöver sekretessbelägger gängmyndighetens yttranden vilket omöjliggör en granskning av landets polisgängsverksamhet.

Vi har nu erhållit ett mycket urvattnat svar från Katarina Lindqvist, på Informationsenheten Justitiedepartementet. Lindqvist hänvisar till att varken hon eller departementet som sådant kan uttala sig i enskilda fall samt skriver:

Det är heller inte regeringens uppgift att kontrollera att Polisen i sin dagliga verksamhet följer lagar och regler. Polismyndigheterna ansvarar själva, med stöd av Rikspolisstyrelsen, för att tillämpa gällande regelverk och göra en bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att lösa aktuella arbetsuppgifter. Justitieministern utgår naturligtvis från att Polisen följer lagar och regler i allt polisarbete.

Payback Sveriges kommentar

Vi konstaterar att Justitiedepartementet inte är beredd att ta sitt ansvar för att landets Polisgängsverksamhet följer lagar och förordningar och agerar med erforderligt lagstöd i ryggen vid varje enskilt tillfälle såsom en myndighet ska göra enligt lag (Regeringsformen 1:1).

Regeringen har en möjlighet att igenom det årliga regeleringsbrevet styra upp polisgängsverksamheten genom att ålägga polisgängen riktlinjer, mål och uppdrag som tillser att de verkar inom lagen. Detta förhållande påpekade även Dagens Nyheters ledarskribent Hanne Kjöller i torsdagens Debatt i SVT. Då regeringen utefter den möjligheten väljer att avstå från möjligheten att styra upp polisgängens olaga verksamhet gör de sig medskyldiga till de lagbrott som begås mot bikerkulturens medlemmar.

Frågeställningen från Paybacks sida: Anser Justitieministern att det är ett rättssäkert förfarande att exempelvis media eller forskare inte i efterhand kan granska materialet kring en JO-anmälan då svar som då grundar ett JO-beslut om nedläggning aldrig i efterhand kan granskas? avser dessutom ett generellt förhållande och departementets åsikt huruvida de anser det är ett korrekt förhållande att ärenden inte i efterhand går att granska då yttranden sekretessbeläggs och makuleras. Det föreligger inget som helst hinder för departementet att avge ett svar på en generell förfrågan varför vi kan konstatera att här liksom i debatten kring kontroller av papperslösa agerar departementet med yttersta feghet och skyddar en polisgängsverksamhet som spårat ur och sker helt utanför lag.

Kommer då Payback Sverige att acceptera detta förhållningssätt från Justitiedepartementets sida eller arbetssättet från Polismyndighetens sida? Självklart inte! Vi presenterar vårt motmedel i en kommande artikel.

Paybackbrevet: http://www.payback.name/?p=9475

Justitiedepartementssvaret

Varför Polisgäng: http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin