Juridiskt och Medialt utfall kring västförbudet på Luleåkalaset

Det rättsliga utfallet

Striden kring bikerkulturen sker på två olika plan. Ett Medialt och ett rättsligt plan. När det gäller den rättsliga delen var överklagan av Luleåkalasets västförbud ingen direkt framgång då överklagan avslogs. Men, det gav likväl en juridisk öppning framöver mot Europadomstolen då domslutet fastslog att ett kommunalt bolags beslut inte kan prövas rättsligt i Sverige. Ett faktum som vi ämnar dra nytta av längre fram. Och, varje enskilt rättsfall som drivs ger oss kunskap och sakargument att använda oss av framöver i kampen för bikerkulturens fri- och rättigheter.

Medialt utfall

Den andra aspekten är således den mediala uppmärksamheten. Oavsett utgången av ett rättsfall så kan ju den mediala uppmärksamheten kring ett specifikt fall vara en framgång för en kultur som systematiskt vägras återkomst till media. För när det gäller att återupprätta bikerkulturens anseende är varje medialt framträdande en framgång då det därmed skrivs om kulturen och våra frågor kommer upp på dagordningen. Ytterligare en faktor med mediaexponering är ju att informationen om våra organisationer och företrädare blir kända inför en större krets.

Här nedan följer ett axplock av länkar till olika artiklar och reportage kring Luleå Kalasets klädförbud där Payback eller den överklagande omnämnts. Förteckningen är ingen komplett förteckning utan utgör bara ett exempel på ärendets mediaexponering:

Radiointervju:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4624002

Tidningsintervju:
http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6023410

Tidnings-/Media-artiklar:
http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/artikel.aspx?ArticleId=6299969

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=6301163

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4627754

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4629524

http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6018442

http://svt.se/2.56952/1.2493553/vastforbudet_blir_kvar

http://www.nyheterna.se/1.2229296/2011/08/05/vastforbud_under_helgen

http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6018967

http://www.nyheterna.se/1.2229296/2011/08/05/vastforbud_under_helgen

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4620377

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin