• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Håller polisledningen på att sänka hela skeppet i sin iver att jaga mc-spöken? ”Vanliga” poliser alltmer missnöjda!

Håller polisledningen på att sänka hela skeppet i sin iver att jaga mc-spöken? ”Vanliga” poliser alltmer missnöjda!

70mm

Rikspolistyrelsen förvanskar, förfalskar och ljuger media rätt upp i ansiktet

Polisen berättade om att resultatet av en medarbetarenkät visade att fler polisanställda var nöjda med sin närmaste chef. Vad Polisen avsiktligt förteg var dock det faktum att 42 procent (+ 7 %) angav att de hade ett mycket lågt förtroende för Rikspolisstyrelsens ledning av polisverksamheten! Polisen gör således som vanligt. De trycker på små, mindre viktiga saker som är positiva men underlåter/förtiger/ljuger i fråga om de saker som är grundläggande och övergripande viktiga.

Att så många som  var fjärde polisanställd kan sägas sakna förtroende för den översta polisledningens förmåga att leda polisverksamheten effektivt och i rätt riktning är ett mycket viktigt faktum och kan också sägas vara ett mått på den framtida förmågan för Polisen att vända trenden med att klara upp ett allt mindre antal brott trots betydligt utökade resurser.

När inte längre ledningen och de anställda i lägre befattningar drar åt samma håll och när fotfolket saknar förtroende för ledningen då börjar också degeneringen av verksamheten ta allt mer fart. Ledningen förmår då inte entusiasmera de anställda och de anställda upplever troligtvis att resurserna riktas mot fel arbetsuppgifter.

Polisanställda: Är dessa mc-kontroller verkligen nödvändiga?

Payback Sverige intervjuade för ett tag sedan en medlem i en av polisens mc-klubbar säger att han kan mycket väl förstå den frustration det innebär att ständigt bli stoppad och kontrollerad vid de evenemang man besöker, för att så sker i dag är jag lika väl medveten om som du. Anledningen till detta är att man från myndigheternas ledning i dessa fall beslutat att det skall vara så. Det kan också för mig tyckas märkligt att man vid arrangemang tar in hundratals poliser, tom på övertid för att kontrollera ett fåtal. Kontroller som oftast ger ett mycket magert resultat, sett till insatsen. Det är inte omöjligt, till och med troligt att samma resurs på E4an en vanlig helgkväll skulle resulterat i ett betydligt större utfall av upptäckta brott, efterlysta personer och gjorda beslag. Tro inte annat än att de poliser som genomför dessa beordrade kontroller ofta frågar sig samma sak, är detta nödvändigt.

Körnsveden säger rakt på sak i huvudsak tre viktiga ting:
1. Att han vet att bikers ständigt stoppas och kontrolleras vid de evenemang de besöker.

2. Att det är ett märkligt fenomen att plocka in hundratals poliser för att kontrollera ett fåtal och att kontrollerna ger ett mycket magert resultat sett till insatsen. Det är också troligt att samma polisresurser på E4:an skulle resulterat i ett betydligt större utfall av lagföringar.

3. Att poliserna som utför kontrollerna frågar sig samma sak som vi bikers: Är detta verkligen nödvändigt?

Ska polisledningens prestige sänka hela skeppet eller finns det en gnutta förnuft kvar?

Polisens prestigeprojekt, satsningen mot organiserad brottslighet, där mc-klubbarna utgör fokus samt främsta måltavla, håller med sin tjurskallighet på med att sänka hela polisskutan. Satsningen renderar allt mindre förståelse från de anställda som är de som tvingas göra jobbet.

Körnsveden redogör här ovan för just den frustration de enskilda polismännen känner av när de tvingas stå timme ut och timme in och olagligt kontrollera och registrera bikers istället för att bekämpa verklig brottslighet och lösa konkreta brott. Ett faktum som ledningen inom polisen inte vill kännas vid och som därvid hela tiden bygger upp en allt större frustration hos de enskilda polismännen. En frustration som medför att misssnöjet växer med ledningen och inriktningen av polisverksamheten.

Frågan är bara om polisledningen är villiga att lyssna på de anställda i tid eller om prestigen i satsningen och i den innersta ledningskretsen ska förorsaka ett uppror inifrån som till slut stjälper hela miljardsatsningen mot mc-klubbarna? Kommer prestigen att vinna över verkligheten eller kommer verkligheten att tvinga ledningen att retirera? Det enda som står klart är att ledningen i längden inte kan nonchalera ett hela tiden växande missnöje från de anställda.

Körnsvedens intervjusvar:
http://www.payback.name/?p=9728

Artikel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin