Efterlysning: Skicka fler vittnesmål om myndighetsövergrepp!

Payback Sverige efterlyser fler vittnesmål! Hjälp Payback hjälpa bikerkulturen!

Payback Sverige arbetar med många olika instrument samtidigt för att nedkämpa media- och polisuppbyggda fördomar gentemot bikerkulturen. Ett av de verktyg vi använder är de så kallade vittnesmålen från bikers och bikerklubbar om olika former av myndighetsövergrepp.

Tack vare en upparbetad Facebookgrupp med mer än 7 100 medlemmar har vi ett verkningsfyllt verktyg att sprida den riktiga bilden av hur myndigheterna via en stor mängd olaga metoder försöker utrota bikers. Delningar av vittnesmålen gör att de sprids till ett mycket stort antal personer som annars aldrig skulle ha fått del av “vår” version.

Så kom in med fler vittnesmål över vad som skett er. Skriv med enkla ord, rakt i ett mejl, ner vad som hänt och skicka till: peter@payback.name Underteckna med det namn eller signatur du vill ska stå under det publicerade vittnesmålet.

OBS! Vittnesmålen behöver inte handla om en aktuell händelse. Det går utmärkt att skriva om något som hänt för ett antal år sedan också! Det enda viktiga är att händelsen berör negativ särbehandling på grund av förenings- och/eller bikerkulturtillhörighet!

Hjälp Payback hjälpa bikerkulturen!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin