Viktig uppdatering om Payback Sveriges arbete!

paybackmedlem

De tre stora ärendena

Payback Sverige förbereder för fullt de tre stora skadeståndsärendena vilkas betydelse för bikerkulturen som helhet knappast kan överskattas.

När det avser ärendet kring julfesten hos Punisher är alla skadeståndsyrkandena färdiga och arbetet med stämning förbereds.

När det avser ärendet kring riktigheten och legaliteten i begreppet ”kriminella mc-gäng” har ett av skadeståndsyrkandena inlämnats och ett ytterligare, som är av mycket omfattande och mer komplicerad natur, är under arbete.

När det gäller olaga kontroller så har samtliga skadeståndsyrkanden inlämnats till polisen men i tre av ärendena har Payback ännu inte erhållit svar från polisen.

Polisen gör i alla lägen allt vad de kan för att motverka och försena Paybacks arbete…

Så fort alla svar på skadeståndsyrkandena föreligger kommer även stämningarna att inlämnas.

JO & Datainspektionen

När det avser den pågående JO-utredningen över tillslaget mot MC Sala så har Jo ännu inte fattat något beslut. Beslutet kommer troligen att dröja till efter semesterperioder.

Ett ytterligare fall där en m-klubb drabbats av ett tillslag har inlämnats men ännu inte kommit till beslut hos JO om utredning ska inledas eller ej.

Payback har också anmält till såväl JO som till Datainspektionen polisens filmande med kroppsburna kameror i avsikt att få till stånd en laglighetsprövning över åtgärden. Detta inte minst med tanke på att Polisen tidigare fällts inte mindre än sju gånger för olaga filmning/fotografering av JO och JK!

Lagboken

Jättearbetet med att sammanställa Lagboken fortsätter oförtrutet. 300 sidor, 60 kapitel och över 200 sökord planeras utmynna i att boken kan vara färdigtryckt i mitten av november.

Nättidningens verksamhet under 2016!

Payback kommer under 2016 att varva publicerande av utvalda avsnitt ur lagboken, med genmälen på olika mediaartiklar och polisuttalanden på Nättidningen Payback.

Då hela bikerkulturen förtrycks på grund av media och polisen djupt orättfärdiga påståenden om att bikerklubbar är kriminella organisationer kommer vi också att börja reprisera valda delar av artikelserien med fakta kring ”kriminella mc-gäng”. Det är av yttersta vikt att vi arbetar på samma vis som media och polisen nämligen att vi hamrar in den sanna bilden och ställer den emot polisens och medias så båda bilderna kan granskas av media, allmänhet, politiker och beslutsfattare.

Parallellt med publicerandet av faktaartiklarna kring ”kriminella mc-gäng” kommer Payback också att publicera valda ”vittnesmål” om övergrepp gentemot bikers och bikerklubbar.

Kampen för våra fri- och rättigheter går vidare och den som ihärdigast och envetnast kämpar kommer att vinna kampen till slut!

We`ll stand the ground & We won´t back down!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin