Viktig information angående Polismans legitimeringsskyldighet!

Inför Swedish Bikemeet den kommande helgen och den massiva polisinsatsen som proklamerats inför arrangemanget har Payback Sverige för avsikt att publicera information av vikt under veckan. Vi börjar med att titta på en aktuell fråga: Måste polisen legitimera sig vid förfrågan? Härvid kollar vi vad Polisförordningen säger, vad JO uttalat i frågan samt avger en direkt slutsats i frågan. Omfattande instruktioner och information över lagliga och olaga åtgärder från Polisens sida kommer att delges senare under veckan.

Enligt Polisförordningen

En polisman ska enligt Polisförordning 4.15 under tjänstgöring bära legitimation med sig om inte särskilda skäl föreligger. Verkligheten säger dock annorlunda. Polisen brukar oftast vägra legitimera sig eller uppge sitt tjänstenummer vi förfrågan från bikers.

Enligt Justitieombudsmannen

JO har i ett äldre ärende uttalat följande angående

I allmänhet torde man kunna utgå från att en person som i allmänhet begär polismannens namn har en rimlig orsak därtill; om han gör det med tanke på en eventuell anmälan i anledning av en åtgärd som polismannen vidtagit, är det självfallet inte fråga om trakasseringssyfte i här avsedd betydelse. Det är därvid oväsentligt om den tilltänkta anmälan är befogad eller ej. Den bedömningen får göras senare i vanlig ordning, om det blir aktuellt. Jag vill alltså understryka vikten av att polisman så långt det är möjligt tillmötesgår den som önskar få upplysning om vem polismannen är.

Slutsats

En polisman har enligt polisförordningen skyldighet att bära legitimation med sig men inte att uppvisa den. JO har dock uttalat att vid förfrågan med anledning av en kommande anmälan över åtgärd som polisen vidtagit att polisman ifråga bör så långt det är möjligt bör tillmötesgå en önskan om att erhålla polismannens namn.

Med JO:s uttalande som underlag bör varje bikers som utsätts för vad han/hon anser vara en olaga åtgärd begära polisernas namn och som skäl uppge att de avser att inkomma med en anmälan avseende polisens åtgärder och att de därvid har rätt att få veta polismännens identitet!

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin