Varning! Förbudsarbetet mot mc-klubbar har inletts! Slut upp i kampen!

Politiker besöker Rikskrim för kommande samarbete kring kriminalisering av mc-klubbar utan rättsförhandling!

Johan Pehrson, rättspolitiskt talesman för Folkpartiet samt ledamot i Justitieutskottet, har varit på besök hos Rikskriminalens Underrättelsetjänst, KUT, tillsammans med två partikamrater.

På mötet avhandlades bland annat grova brott, gängbrottslighet och avhopparverksamhet.

Viciterar: Rikskriminalpolisens avdelning för underrättelseverksamhet är central i arbetet att leda verksamheten. Utmaningarna är stora. Få EU-länder vill ge Sverige fullständig underrättelseinfo om internationella ligor eftersom vi inte kan garantera säkerhet eller integriteten. Villkoren för provokation måste ses över. Värnande av källor i utredningen likaså. Värt att kolla på erfarenheter från länder som Tyskland, Australien, Kanade eller Danmark. Även Norge har dragit skarpare vapen mot den organiserade grova brottsligheten. Straffen är för låga och villkoren för penningtvätt är orimliga.

Nästa mandatperiod måste mer fokus ligga på att flytta fram de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar i arbetet. Samtidigt som vi intensifierar det förebyggande arbetet och avhopparverksamhet.

Payback Sveriges kommentar:

Lägger man tillsammans ovanstående två fetmarkerade meningar så framtonar bilden av en kommande plan tydligt. Att just länderna Tyskland, Australien och Kanada tas upp som exempel säger oss att det som nu planeras är ett kommande förbud mot mc-klubbar. Ett förbud med samma dagordning som i just de utpekade länderna. Att Rikskrim utefter sina så kallade bevis ska i domstol kunna få fastställt att vissa mc-klubbar är kriminella organisationer. I domstolssförhandlingar utefter samma modell som i dessa länder där bevisen är hemliga och där ingen prövning i sak är möjlig.

Att sådana förbud i längden är polisens enda möjlighet att kunna behålla de resurser de redan tillförskansat sig på mc-klubbarnas bekostnad är sjävklart. De har kapitalt misslyckats dels med att lagföra personer inom bikerkulturen i fiaskosatsningen mot GOB. De har även visat att allt de har är tal i media men inte skuggan av ett belägg för att någon mc-klubb skulle vara en kriminell organisation. Så det är självklart att de nu lägger alla sina resurser på att istället få till en kriminalisering och därvid säkra kommande resurser för all framtid. Och, minns at tdessa förberedande samtal och lobbyverksamhet inledde även kampen för polisen att få till stånd satsningen mot organiserad brottslighet, GOV. Och, vi vet alla hur det slutade…

Nu är det på g. Förmår bikerkulturen samlas nu innan det är försent är den enda frågan.

Stöd Payback – Bikerorganisationen som gör skillnad!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin