Ur Bikerlagboken: Om Legitimeringsskyldighet för bikers

Vi publicerar ännu ett av de 60 olika kapitlen i Bikerlagboken. Den enda uppslagsbok en biker behöver!

Sammanfattning

Polisen har laglig rätt att kräva legitimation om du antas vara efterspanad eller efterlyst, om du är utlänning för att styrka din rätt att vistas i Sverige, om du är gripen eller på sannolika skäl misstänkt för brott eller om du framför fordon (körkort).

Rättsläge

Det finns fyra tillfällen där polisen har lagstöd för att kräva legitimation:


– När någon antas vara efterspanad och efterlyst

– När en person är utlänning och polisen vill styrka hans rätt att vistas i Sverige

– När en person är gripen eller på sannolika skäl misstänkt för brott

– När en person kör en bil eller motorcykel med flera fordon.

Efterspanad och Efterlyst (Polislag 14)Om polisen anträffar en okänd person, och det finns särskild anledning att anta att han ar efterspanad eller efterlyst och personen med laga stöd ska berövas friheten, så får denna person omhändertas for identifiering om personen vägrar att lämna riktig uppgift om sin identitet eller om det finns anledning att anta att uppgiften som lämnats är oriktig.

Utlänning och rätt till vistelse Utlänningslagen 9:9

En utlänning som befinner sig i Sverige är på begäran av polis skyldig att visa upp pass eller annan handling som visar att han har rätt att vistas i Sverige.

Gripen eller misstänkt för brott

PL 19, stycke 1, pt 2 och Rättegångsbalken 24: 2

Om en polisman med laga stöd griper eller omhändertar en person får de kroppsvisitera personen i den utsträckning som ar nödvändig för att personens identitet ska kunna fastställas.

Ifall en person är på sannolika skäl misstänkt för brott och personen är okänd (eller vägrar uppge namn och hemvist) så får polisen omhänderta personen för identifiering. Detta framkommer ur RB 24:2 som ska läsas ihop med RB 24:7 samt PL 19.

Värt att tanka på är att detta gäller även om personen uppger namn och hemvist men polisen antar att de uppgifterna ar osanna.

Framförande av fordon

Den som kör ett fordon som avses i 2:1 (Bi1, mc, m.m.) ska ha med sig:

1. körkortet, eller

2. Om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut och färden äger rum inom två månader från och med den dag då det utfärdades, en handling som styrker förarens identitet. Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en polis begär det. (Körkortslagen 3:15)

RättsPM om polisens möjligheter till ingripande:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/ingripande1.pdf

Länk till Polislag 1984:387:
https://lagen.nu/1984:387

Länk till Rättegångsbalken 1942:740:
https://lagen.nu/1942:740

Länk till Körkortslag 1998:488:
https://lagen.nu/1998:488

Länk till Utlänningslag 2005:716:
https://lagen.nu/2005:716

Länk till inköp av Bikerlagboken:
http://payback.name/paybacks-bocker/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin